Українська Комісія з журналістської етики констатує практику брутального порушення етичних принципів журналістики в матеріалах державних російських ЗМІ щодо висвітлення масових протестів в Україні. Ми з обуренням спостерігаємо викривлення фактів, наклепи та розповсюдження свідомо неправдивої інформації в ефірі та на газетних шпальтах сусідньої країни.

Одним з найбільш яскравих прикладів такої журналістики є матеріал про «розгін Євромайдану», що вийшов в ефірі телевізійного каналу «Росія» 8 грудня 2013 року, в програмі «Вести недели» (Ведучий – Дмитро Кисельов) http://www.youtube.com/watch?v=2TmGRWwr1mI#t=999

Комісія з журналістської етики готує звернення до Російської Громадської колегії з питань скарг на пресу з проханням розглянути цей матеріал на предмет його відповідності чинним в країні правилам професійної етики журналіста.

Ми також звертаємося до колег – представників національних прес-рад, учасників Мережі організацій саморегулювання ЗМІ з проханням надати власну оцінку висвітлення подій в Україні російськими ЗМІ

Володимир Мостовий,
голова Комісії з журналістської етики Україна

ЗАЯВЛЕНИЕ (по-русски)

Украинская Комиссия журналисткой этики констатирует практику грубого нарушения этических принципов журналистики в материалах государственных российских СМИ при освещении массовых протестов в Украине. Мы с сожалением наблюдаем искажение фактов, клевету, распространение заведомо ложных сведений в эфире и на полосах печатных изданий соседней страны.

Ярчайшим примером вышеупомянутой журналистики является материал о «разгоне Евромайдана», который вышел в эфире телевизионного канала «Россия» 8 декабря 2013 г. в программе «Вести недели» (ведущий – Дмитрий Киселев) http://www.youtube.com/watch?v=2TmGRWwr1mI#t=999

Комиссия по журналистской этике готовит обращение к Российской о бщественной коллегии по жалобам на прессу с просьбой рассмотреть данный материал на предмет его соответствия принятым в стране правилам профессиональной этики журналиста.

Мы также обращаемся к коллегам – представителям Национальных Советов по прессе Сети организаций саморегулирования СМИ – с просьбой вынести свою оценку освещения событий в Украине российскими СМИ.

Владимир Мостовой,
председатель Комиссии по журналисткой этике Украины