Наводимо текст відкритого листа від продюсера гурту “ВІА ГРА” Дмитра Костюка до керівника 1+1 Media Олександра Ткаченка. Лист оприлюднений на сайті “МедіаБізнес”.

Вельмишановний Олександре Владиславовичу!

Цим засвідчую свою повагу та вимушений звернути Вашу увагу щодо наступного.

Передусім, хочу нагадати про нашу розмову в листопаді 2012 року, під час якої обговорювалась, зокрема, можлива участь «Студії 1+1» в створенні (транслюванні) музичного телевізійного проекту, в назві якого передбачалось використання позначення «ВІА ГРА». Вже тоді я застерігав, що використання належного мені бренду третіми особами прямо порушує мої інтереси. Також хотів би засвідчити, що починаючи з 3 квітня 2013 року, новий склад музичного гурту «ВІА ГРА» здійснює професійну та концертну діяльність, яка передбачається до трансляції глядачам, зокрема при телевізійному та кабельному мовленні.

Однак мені стало відомо, що в грудні 2012 року та в серпні 2013 на телеканалі «Студія 1+1», який Ви очолюєте, були розміщені анонси телевізійного шоу «Хочу у ВІАГРУ». Загальна кількість вказаних анонсів на даний час наближається до 400 WGrp%_Pr, що в грошовому еквіваленті вартості розміщення реклами на телеканалі «Студія 1+1» перевищує 4 мільйони гривень (копії відповідних довідок та статистики додаю до цього листа).

Також, з серпня 2013 року по всій території України розпочата зовнішня рекламна кампанія зазначеного телешоу.

В зв’язку з зазначеними обставинами, хочу особисто повідомити Вас, пане Олександре Владиславовичу, що я, Костюк Дмитро Дмитрович, є власником зареєстрованого за свідоцтвом України № 174939 від 27 серпня 2013р. знаку для товарів і послуг «VIA GRA», для послуг 38 класу МКТП (заявка № m201222091 від 20.12.2012р.).

Знак для товарів та послуг «VIA GRA» зареєстрований за свідоцтвом України № 174939 від 27 серпня 2013р. для наступних послуг 38 класу МКТП:

«Кабельне телевізійне мовлення; надавання телекомунікаційного зв’язку із світовою комп’ютерною мережею; надавання часу доступу до глобальних комп’ютерних мереж; надавання доступу до чатів (форумів для дискусій) в інтернеті; надавання телекомунікаційних каналів для замовлення товарів за телевізійною рекламою; передавання повідомин і зображень комп’ютерне; послуги щодо електронних оповіщальних дощок(телекомунікаційні послуги); послуги щодо телеконференцій; радіомовлення; радіотелефонний зв’язок; супутниковий зв’язок; телевізійне мовлення».

Відповідно до ч.1 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», (надалі – «Закон»), «Права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки».

Таким чином, належні мені майнові інтелектуальної власності на торгівельну марку «VIA GRA» за свідоцтвом України № 174939 від 27 серпня 2013р. діють та охороняються від 20.12.2012р.

Відповідно до ч.4 ст.16 Закону, використанням знаку для товарів і послуг, зокрема, визнається:
– застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано.
– застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.»

Відповідно до ч.5. ст.16 Закону, «Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

Впевнений, що зацікавленість телеканалу «Студія 1+1» у створенні та трансляції телешоу «Хочу у ВІАГРУ» передусім базувалось на високій впізнаваності та репутації музичного проекту «ВІА ГРА», назва якого є домінуючою інформаційною та споживчою складовою назви телешоу «Хочу у ВІАГРУ», що й призводить до уявлення телеглядача про спадковість та єдиний центр продюсування та просування (трансляцію) зазначених музичних проектів.

Таким чином, в назві телевізійного шоу «Хочу у ВІАГРУ» було використано торгівельну марку «VIA GRA», виключні майнові права на яку належать мені починаючи з 20 грудня 2012 року.

Також, реклама телешоу «Хочу у ВІАГРУ» на телеканалі «Студія 1+1» здійснюється щодо відповідних послуг телевізійного мовлення, зазначених в належному мені свідоцтві на знак для товарів та послуг № 174939 від 27 серпня 2013р.

Станом на даний час, я, як власник торгівельної марки «ВІА ГРА» («VIA GRA») за свідоцтвом на знак для товарів та послуг № 174939 від 27 серпня 2013р. НЕ НАДАВАВ ЖОДНІЙ ОСОБІ прав та/або дозволу на використання цієї торгівельної марки.

Відповідно до ст. 20 Закону, «Будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов’язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки».

Виходячи з вищезазначеного, вимушений стверджувати, що телерадіокомпанія «Студія 1+1» порушила в Україні мої права як власника торгівельної марки «ВІА ГРА» («VIA GRA») за свідоцтвом на знак для товарів та послуг №174939 від 27 серпня 2013р., а тому заявляю про необхідність припинення такого порушення телекомпанією «Студія 1+1», яку Ви очолюєте.

Для врегулювання питань моїх порушених прав власника торгівельної марки «ВІА ГРА» («VIA GRA») за свідоцтвом на знак для товарів та послуг № 174939 від 27 серпня 2013р. прошу Вас негайно – до 30 серпня 2013 року – звернутись до мене телефоном 0503103001, а також НЕГАЙНО ПРИПИНИТИ ВСІ рекламні виходи кампанії телешоу «Хочу у ВІАГРУ» – до моменту можливого узгодження щодо телешоу між мною та телеканалом «Студія 1+1».

Водночас, з огляду на стислі строки щодо можливого виходу в ефір телешоу «Хочу у ВІАГРУ» в вересні 2013 року, відсутність Вашої відповіді на вищевказану дату буду вважати відмовою від припинення дій, які порушують мої виключні майнові права на торгівельну марку «ВІА ГРА», що спричинить підстави для притягення Вас особисто як генерального директора, а також ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1»» до передбаченої законодавством України кримінальної та, відповідно, цивільної відповідальності за порушення моїх прав на торгівельну марку за свідоцтвом на знак для товарів та послуг № 174939 від 27 серпня 2013р.

З повагою,
Д.Д. Костюк