Публічне Звернення трудового колективу редакції газети «Кримська світлиця»

Президенту України

Зеленському О.В.

Унаслідок російської окупації півострова газета «Кримська світлиця» —україномовне друковане видання Криму, що видається з 1992 року, — опинилася під загрозою знищення. Видання впродовж понад 25 років свого існування в Криму вело постійну боротьбу з проросійською пропагандою і не раз засвідчувало свою дієвість у захисті від інформаційних атак з боку РФ.

Окупація Криму спричинила низку істотних проблем в існуванні видання. Через евакуацію з окупованої території редакція газети втратила приміщення, працівників, матеріально-технічну базу, велику книгозбірню, повний архів газети за всі роки, і найголовніше — читацьку аудиторію тощо. Попри суттєві негаразди, зусиллями працівників редакції, ентузіастів, вимушених переселенців та ін. робиться все, аби зберегти видання і вижити на материковій Україні. Проте цих зусиль замало і газета потребує державної підтримки.

Редакція газети неодноразово зверталася до Міністерства культури України як колишнього засновника видання з проханням посприяти у вирішенні основних проблем, спричинених окупацією Криму, але стикнулася лише з байдужістю. Бездіяльність цього відомства у вирішенні проблем видання розцінюється нами як зумисний акт викреслення теми Криму з інформаційного простору України, відтак створення перепон деокупації українських територій. Таку позицію Міністерства культури України в нинішній інформаційній війні можна розцінювати як співучасть в окупації українських територій, оскільки керівництво Міністерства культури зухвало ігнорує Доктрину інформаційної безпеки України, а також Закон України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», оскільки за 3 роки реформування друкованих ЗМІ не прийняло як засновник Рішення про реформування редакції газети «Кримська світлиця».

Тепер уже можна прямо стверджувати, що Міністерство культури України в особі Євгена Нищука, Тамари Мазур, Світлани Фоменко та інших посадовців центрального органу виконавчої влади, знаючи про проблеми газети, зробило все необхідне для ліквідації видання.

На нашу думку, хибним і недалекоглядним кроком Міністерства культури України як з ідеологічного, так і з політичного боку є зневага до проблем газети. Адже, перебуваючи на вістрі протистояння інформаційній агресії, газета «Кримська світлиця» є готовим інструментом захисту від пропагандистських атак з боку РФ. Це єдина україномовна друкована газета Криму, що систематично висвітлює події з життя українського півострова.

Міністерство культури України за 3 роки реформування друкованих ЗМІ не прийняло Рішення про реформування друкованого засобу масової інформації, зокрема редакції газети «Кримська світлиця», чим порушило п. 1, п. 3, п. 5 статті 4 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації». Це призвело до ліквідації Свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ, втрати передплатників видання, ліквідації організації здійснення менеджменту редакції, завдало істотних фінансових збитків.

Безвідповідальність керівництва Міністерства культури України призвела до того, що порушені права трудового колективу редакції, а саме:

 1. пріоритетне право у визначенні способу реформування (абзац 2 п. 1 статті 4 ЗУ «Про реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ»);
 2. отримання державної підтримки реформованих друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження (стаття 12 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ»);
 3. соціальні гарантії працівників реформованих друкованих засобів масової інформації (стаття 13 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ»);
 4. отримання адресної бюджетної підтримки у 2019 році (п. 3 статті 14 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» та п. 3 статті «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів).
 5. втрата права на оренду приміщення для редакції газети «Кримська світлиця» (частина 2 статті 9 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ»).

Особливо наголошуємо, що неприйняття Міністерством культури України рішення щодо реформування редакції газети «Кримська світлиця» порушило майнові інтереси трудового колективу та держави.

Зокрема, відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» приміщення, що перебувають у державній або комунальній власності, в яких на час реформування розташовувалися редакції, передаються в оренду строком не менше, ніж на 15 років з розміром орендної плати, установленим для бюджетних організацій. Договір оренди укладається між редакцією та Фондом державного майна України (його регіональним відділенням) або відповідним органом місцевого самоврядування.

Суборенда приміщень редакцій забороняється.

Оскільки рішення про реформування редакції газети «Кримська світлиця» відповідно до Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» Міністерством культури України не приймалося, це унеможливлює передачу майна згідно з Законом України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації».

Крім того, продовжуючи протиправні дії, Міністерство культури України видало наказ № 255 від 28.03.2019 р. «Про передачу нерухомого майна» загальною площею 504,5 кв. м, залишкова вартість становила 2526,5 тис. гривень, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 1, з балансу державного підприємства «Національне газетно-журнальне видавництво», до складу якого входить редакція газети «Кримська світлиця», на баланс державного підприємства «Національний центр Олександра Довженка», чим порушило вимоги чинного законодавства щодо порядку передачі об’єктів права державної власності.

На наше переконання, ці дії з боку Міністерства культури України є незаконними і корупційними. Бо відповідно до Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» приміщення редакцій повинні були б надаватися в оренду через Фонд державного майна України.

Більше того, відповідно до п. 4 абзаців 6,8 Положення «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.2998 р., передача об’єктів державної власності від одного підприємства до іншого (у разі коли підприємства належать до сфери управління одного і того ж органу, уповноваженого управляти державним майном, або самоврядної організації) здійснюється за рішенням органів, уповноважених управляти державним майном, за погодженням з підприємствами або з орендодавцем і орендарем у разі передачі майна, що передано в оренду у складі єдиних (цілісних) майнових комплексів державних підприємств, організацій, їхніх структурних підрозділів, Фондом державного майна — щодо інших єдиних (цілісних) майнових комплексів структурних підрозділів підприємств (у тому числі структурних підрозділів, що передані в оренду у складі цілісних майнових комплексів державних підприємств, організацій) та нерухомого майна, зазначеного у підпункті «б» пункту 2 цього Положення.

Однак згоди ані від Фонду державного майна України, ані від ДП  «Національне газетно-журнальне видавництво» про передачу такого майна не надавалося, рішення приймалося без участі і запрошення вказаних суб’єктів.

Отож, виходячи із вищезазначеного, маємо висновок, що Рішення про реформування друкованих ЗМІ відповідно до Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» свідомо не приймалося керівництвом Міністерства культури України з метою подальшого незаконного відчуження державного майна трудового колективу підприємства, до якого входить редакція газети «Кримська світлиця».

На сьогоднішній день, завдяки громадській організації «Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка» (засновник видання) та громадській організації «Кримський центр ділового та культурного співробітництва «Український дім» в 2019 році відновлено Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: газети «Кримська світлиця». Але вищезазначені права трудового колективу порушені й не відновлені.

Трудовий колектив редакції «Кримська світлиця» фактично до 2019 року був і на сьогодні є структурним підрозділом Державного підприємства «Національне газетно-журнальне видавництво», через яке здійснювалася вся видавнича діяльність друкованого засобу масової інформації за бюджетною програмою за  КПКВК 1801300 «Фінансова підтримка друкованих періодичних видань культурологічного напрямку, газет мовами національних меншин…».

Бюджетну програму «Фінансова підтримка друкованих періодичних видань культурологічного напрямку, газет мовами національних меншин» на 2019 рік Видавництво не буде реалізовувати, так як Міністерством культури України цю програму не подано на затвердження Міністерству фінансів України та не включено фінансові витрати до бюджету 2019 року.

Відповідно до статті 14 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації».

Мовою оригіналу: стаття 3. Фінансування друкованих засобів масової інформації та редакцій (крім друкованих засобів масової інформації, яким надається державна підтримка згідно із статтею 3 Закону України “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”) через три роки з дня набрання чинності цим Законом з державного та місцевих бюджетів припиняється.

Звертаємо ще раз Вашу увагу на те, що пункт 3 статті 14 ЗУ “Про реформування державних і комунальних засобів масової інформації” від 24.12.2015 року №917-VIII припиняється фінансування з 2019 року з державного та місцевого бюджету, крім друкованих засобів масової інформації, яким надається державна підтримка згідно із статтею 3 ЗУ “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”.

Державне підприємство «Національне газетно-журнальне видавництво» мало б й надалі отримувати бюджетне фінансування на видання друкованих засобів масової інформації культурологічного направлення відповідно до  Постанови КМУ №373 від 23 квітня 2012 року та Постанови КМУ №310 від 25 квітня 2018 року.

Вважаємо, що керівники Міністерства культури України вчиняють злочин, а саме зловживають своїм службовим становищем, що завдало та продовжує завдавати істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам нашого трудового колективу редакції.

Звертаємося до Вас, гаранта прав і свобод людини і громадянина, щодо захисту прав та свобод трудового колективу редакції газети «Кримська світлиця», який став заручником та постраждав внаслідок бездіяльності Міністерства культури України, яке не виконало статті “Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації».

 Підстави:

 1. Закон України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації».
 2. Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів».
 3. Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні».
 4. п. 11 Постанови Верховної Ради України від 22 вересня 2016 року №1602-VIII «Рекомендації парламентських слухань на тему: «Стратегія реінтеграції в Україну тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополя: проблемні питання, шляхи, методи та способи».
 5. Постанова КМУ від 23.04.2012 р. №373 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки друкованих періодичних видань культурологічного напрямку, газет мовами національних меншин та гастрольної діяльності вітчизняних виконавців».
 6. Постанова КМУ №310 від 25.04.2018 р. «Про внесення змін до Постанови КМУ від 23.04.2012 р. №373.
 7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року №1100-р «Про схвалення Стратегії інформаційної реінтеграції Автономної Республіки Крим та м. Севастополя».
 8. Указ Президента України від 25 лютого 2017 року № 47 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про Доктрину інформаційної безпеки України».

 

Представник трудового колективу

редакції газети «Кримська світлиця»   

А.С.Щекун

 т. 0974548319

Залиште коментар