Зміни до Статуту НМПУ

На VII позачерговому з’їзді НМПУ

будуть винесені на голосування наступні зміни до Статуту:

 

 

  1. Доповнення Статуту новими статтями:

 

1

5.51. У випадках невідкладності вирішення питань, з ініціативи Голови та згоди на це Ради, членами (делегатами із первинних організацій) Профспілки, можуть розглядатися питання та прийматися рішення шляхом дистанційного проведення З’їзду – використовуючи засоби зв’язку (телефон, електрону пошту, факс, телеграму тощо). При цьому інформація щодо рішень членів (делегатів із первинних організацій) Профспілки такого З’їзду (з використання засобів зв’язку) повинна мати сталу інформаційну форму (бути роздрукованою) та не пізніше 5 (п’яти) робочих днів підтверджена складеним протоколом та підписами в ньому. За відсутності протоколу та необхідної кількості підписів, рішення З’їзду, прийняте з використанням засобів зв’язку, вважається не дійсним, тобто таким, що не може створювати юридичних наслідків.

 

2

5.6. Засідання Ради можуть бути проведенні у спосіб, визначений п. 5.51 даного Статуту.

 

3 5.8. Засідання Комітету можуть бути проведенні у спосіб, визначений п. 5.51 даного Статуту.

 

4 8.8. Надходження (в тому числі доходи, прибутки) Профспілки, використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених даним Статутом.

 

5

8.9. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Профспілки, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

 

6

11.6. У разі припинення Профспілки (у результаті  ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення), її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

 

 

  1. Заміни в статтях

 

  Що змінюється

 

Нова редакція статті

 

1

Змінити адресу в ст. 1.15, стара адреса:

1.15. Місцезнаходження Профспілки: м. Київ, вул. Хрещатик 27 А, офіс 25.

 

1.15. Місцезнаходження Профспілки: 01014, м. Київ, вул. Звіринецька, буд. 63

 

2 Доповнити ст.4.3.

або керівним органом самої Профспілки

4.3. У випадку відсутності на підприємстві, в установі, організації первинної організації Профспілки, прийняття у члени Профспілки може здійснюватися в індивідуальному порядку керівним органом місцевої або обласної організації Профспілки, або керівним органом самої Профспілки за умови визнання особою цілей діяльності та завдань Профспілки, положень цього Статуту та інших документів Профспілки.

 

3 Змінити «первинної» на «відповідного рівня» в ст. 4.4.

Прийняття у члени Профспілки здійснюється на підставі письмової заяви до первинної організації Профспілки і відповідного рішення керівного органу первинної організації Профспілки в 5-ти денний термін.

 

4.4. Прийняття у члени Профспілки здійснюється на підставі письмової заяви до  організації Профспілки відповідного рівня і рішення керівного органу організації Профспілки відповідного рівня в 5-ти денний термін.

 

4 Додати слово «своєчасно» в ст. 4.6. 4.6. Члени Профспілки зобов’язані:

– сприяти виконанню цілей і завдань Профспілки;

– дотримуватись вимог Статуту та інших документів Профспілки, рішень органів Профспілки;

– брати активну участь у діяльності Профспілки;

– своєчасно сплачувати вступні та членські внески.

 

5 Замінити «первинної» на «відповідного рівня» в ст. 4.7.

Вихід із членів Профспілки здійснюється на підставі письмової заяви члена Профспілки на ім’я керівника первинної організації Профспілки. Заява про вихід з членів Профспілки повинна містити причину виходу з членів Профспілки. Рішення про вихід із членів Профспілки приймається керівником первинної організації Профспілки в 5-ти денний термін.

 

4.7. Вихід із членів Профспілки здійснюється на підставі письмової заяви члена Профспілки на ім’я керівника організації Профспілки відповідного рівня. Заява про вихід з членів Профспілки повинна містити причину виходу з членів Профспілки. Рішення про вихід із членів Профспілки приймається керівником організації Профспілки відповідного рівня в 5-ти денний термін.

 

 

6 Замінити один рік на два роки в ст. 6.7.

Збори Організації проводяться не рідше одного разу на рік, за ініціативою Комітету Організації або на вимогу не менше половини членів первинної організації Профспілки, для обговорення та прийняття рішень з наступних питань:

 

 

 6.7. Збори Організації проводяться не рідше одного разу на два роки, за ініціативою Комітету Організації або на вимогу не менше половини членів первинної організації Профспілки, для обговорення та прийняття рішень з наступних питань:

 

 

7 В ст.6.9. видалити: але не рідше одного разу в квартал.

6.9. Засідання Комітету Організації скликаються у разі необхідності, але не рідше одного разу в квартал. Засідання Комітету Організації вважається правомочним, якщо в його роботі беруть участь більше половини його членів. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх членів Комітету Організації та підписуються Головою Організації.

 

6.9. Засідання Комітету Організації скликаються у разі необхідності. Засідання Комітету Організації вважається правомочним, якщо в його роботі беруть участь більше половини його членів. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх членів Комітету Організації та підписуються Головою Організації.

 

8 Замінити «рік» на «два роки» в ст. 7.5.

Збори місцевої, обласної, регіональної організації Профспілки скликаються Комітетом місцевої, обласної, регіональної організації Профспілки або на вимогу не менше половини членів цієї організації Профспілки у разі необхідності, але не рідше одного разу на рік для обговорення та прийняття рішень з наступних питань:

 

7.5. Збори місцевої, обласної, регіональної організації Профспілки скликаються Комітетом місцевої, обласної, регіональної організації Профспілки або на вимогу не менше половини членів цієї організації Профспілки у разі необхідності, але не рідше одного разу на  два роки. для обговорення та прийняття рішень з наступних питань:

 

9 Замінити слово «беруть» на «можуть брати» в ст. 7.6.

У Зборах місцевої, обласної, регіональної організації Профспілки беруть участь всі члени (делегати) цієї організації Профспілки, кожен з яких має при голосуванні один голос.

 

7.6. У Зборах місцевої, обласної, регіональної організації Профспілки можуть брати участь всі члени (делегати) цієї організації Профспілки, кожен з яких має при голосуванні один голос.

 

10 Додати ст. 7.7.

встановлює квоту делегатів на Збори місцевої, обласної, регіональної організації Профспілки;

 

7.7. Постійно діючим виборним органом місцевої, обласної, регіональної організації Профспілки, що діє в період між Зборами є Комітет місцевої, обласної, регіональної організації Профспілки.

Комітет місцевої, обласної, регіональної організації Профспілки є колегіальним органом, який обирається на термін 2 роки Зборами організації, які визначають його кількісний та персональний склад. Комітет:

–         в період між Зборами місцевої, обласної, регіональної організації Профспілки керує всією діяльністю організації, забезпечує виконання завдань організації, передбачених законодавством та цим Статутом;

–         встановлює квоту делегатів на Збори місцевої, обласної, регіональної організації Профспілки;

 

Залиште коментар