В НМПУ завершено фінансовий аудит згідно міжнародних стандартів

Вперше за існування Незалежної Медіа Профспілки України був проведений професійний аудит за міжнародними стандартами.

За ініціативою Ревізійної комісії НМПУ та голови Ревізійної комісії Маргарити Ормоцадзе було прийнято рішення про необхідність проведення аудиту. Після переговорів з кількома потенційними аудиторами була обрана група компаній Юскутум. На минулому тижні вона закінчила аудит фінансової звітності НМПУ за 2016 рік.

«За результатами проведеної перевірки аудитори підтверджують, що фінансово-господарська діяльність здійснювалась у відповідності з чинним законодавством України», – говориться у висновку аудиторів.

«Усі члени ревкому профспілки, включаючи мене, перш за все є журналістами та медійниками. Ми можемо зробити аналіз фінансової звітності профспілки, але ніхто не проведе перевірку краще за професійного аудитора. Ми вдячні групі компаній Юскутум за те, що вони погодилися стати аудиторами НМПУ», – повідомила голова ревізійної комісії НМПУ Маргарита Ормоцадзе.

ЗВІТ

НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЮСКУТУМ АУДИТ»

З ОГЛЯДУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ

«НЕЗАЛЕЖНА МЕДІА-ПРОФСПІЛКА УКРАЇНИ»

СТАНОМ НА 31.12.2016р.

 

Вступний параграф.

Основні відомості про Організацію:

Повна назва: ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА «НЕЗАЛЕЖНА МЕДІА-ПРОФСПІЛКА УКРАЇНИ»
Код за ЄДРПОУ: 33400078
Юридична адреса 01001, м. Київ, вул. Хрещатик буд. 27-А, офіс 25
Дата державної реєстрації: 14.03.2005 року
Орган, державної реєстрації Оболонська районна у місті Києві державна адміністрація
Дата внесення змін до установчих документів 08.09.2015 року

Опис аудиторської перевірки.

Ми виконали огляд фінансової звітності ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ «НЕЗАЛЕЖНА МЕДІА-ПРОФСПІЛКА УКРАЇНИ» (надалі – Організація) станом на 31.12.2016р., у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту (МСА), прийнятих рішенням Аудиторської палати України від 29.12.2015р. № 320/1 в якості Національних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторських процедур для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Фінансова звітність ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ «НЕЗАЛЕЖНА МЕДІА-ПРОФСПІЛКА УКРАЇНИ» станом на 31.12.2016р. (додається до аудиторського висновку) включає в себе: БАЛАНС станом на 31.12.2016р., ЗВІТ про фінансові результати за 2016 рік, ЗВІТ про використання доходів неприбуткової організації за 2016 рік.

Висловлення думки.

В результаті нашого огляду ніщо, крім впливу питання, викладеного в параграфі «Підстави для умовно-позитивного висновку», не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що фінансова звітність не відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ «НЕЗАЛЕЖНА МЕДІА-ПРОФСПІЛКА УКРАЇНИ» станом на 31.12.2016р., її фінансові результати за 2016 рік, відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

По результатах проведеної перевірки аудитори підтверджують, що фінансово-господарська діяльність здійснювалась у відповідності з чинним законодавством України.

            Основні відомості про аудиторську фірму.

Аудиторську перевірку здійснено ТОВ «Аудиторська фірма «ЮСКУТУМ АУДИТ» на підставі договору № 1-2А  від 07 лютого 2017р.

Період перевірки з 01.01.2016р. по 31.12.2016р.

Перевірка здійснювалась з 16 лютого 2017р. по 30 березня 2017р.

Аудиторська фірма діє на підставі:

  • Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів за № 4672, що затверджене Рішенням Аудиторської палати України від 30.06.2016р. № 326/3, термін чинності Свідоцтва до 30 червня 2021р.
  • Сертифіката аудитора Поліщука С.В. № 006953 від 20 липня 2012р., що затверджений Рішенням Аудиторської палати України від 20.07.2012р. № 253/1; термін дії сертифіката до 20 липня 2017р.

Місцезнаходження аудиторської фірми: 01032, м.Київ, бульвар Тараса Шевченка буд. 27-А, кімн. 2, тел. 044 359 08 96.

Позначки:,

Залиште коментар