ПОРАДИ ЮРИСТІВ. Визначення поняття журналіст

Відповідно до статті 1 ЗУ «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» “журналіст” – це творчий працівник, який професійно збирає, одержує, створює і займається підготовкою інформації для засобів масової інформації, виконує редакційно-посадові службові обов`язки в засобі масової інформації (в штаті або на позаштатних засадах) відповідно до професійних назв посад (роботи) журналіста, які зазначаються в Державному класифікаторі професій України.

Аналіз відповідної правової норми дає підстави зробити наступний висновок: у визначенні немає прив’язки наявності статусу до наявності редакційного посвідчення.

Отже, журналістом вважається  особа, яка виконує роботу із збору, обробки і створення інформації для засобів масової інформації.

Відповідне визначення професії журналіста дає підстави стверджувати, що статус журналіста залежить не від формальних ознак або наявності певних документів, а від роду діяльності людини, що, в свою чергу, повністю узгоджується із правовою позицією Ради Європи. Так, в Рекомендації Комітету Міністрів РЄ № (2000) 7 “Про право журналістів не розкривати свої джерела інформації” міститься наступне визначення термінів – “Журналіст – будь-яка фізична або юридична особа, яка регулярно або професійно задіяна в зборі та публічному поширенні інформації через будь-які засоби масової інформації.

Інформація – будь-яка констатація факту, думки або ідеї у формі тексту, звуку та/або зображення.”

Залиште коментар