КОНСУЛЬТАЦІЯ ЮРИСТІВ: Чи є інтернет-видання засобами масової інформації?

Відповідно до ч.ч.1,2 статті 22 Закону України “Про інформацію”:

“Масова інформація — інформація, що поширюється з метою її доведеннядо необмеженого кола осіб. Засоби масової інформації — засоби, призначені для публічного поширення друкованої або аудіовізуальної інформації”.

Визначення поняття “аудіовізуальна інформація” міститься у ст.1 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”: “аудіовізуальна інформація —будь-які сигнали,що сприймаються зоровими і слуховими рецепторами людинита ідентифікуються як повідомлення про події, факти, явища, процеси, відомості про осіб, а також коментарі (думки) про них,що передаються за допомогою зображень та звуків”.
Відповідно до ст. 1 Закону України “Про телекомунікації”.

“Інтернет — всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв`язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами”.

У відповідності до п. 2. Прикінцевих положень ЗУ «Про інформацію» визначено, що до приведення законодавства України у відповідність із цим Законом акти законодавства застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

Таким чином, інформація яка поширюються через мережу інтернет орієнтована на необмежене коло осіб, відповідно є масовою інформацією. Інтернет-видання (веб-сайт) є засобом, призначеним для публічного поширення друкованої або аудіовізуальної інформації, а відповідно – є засобом масової інформації.

Залиште коментар