Доступ журналістів до виборчого процесу

Місцеві вибори в Україні будуть проходити за новим нормативно-правовим актом – ЗУ «Про місцеві вибори». Як і попередній Закон України «Про вибори депутатів місцевих рад, міських і сільських голів» він ґрунтується на засадах відкритості і публічності (ст. 11 Закону). Новий Закон визначає права та обов’язки засобів масової інформації під час виборчого процесу, встановлює засади та гарантії їхньої діяльності.

Так ч. 4 ст. 13 Закону встановлено, що усі змі незалежно від форми власності зобов’язані справедливо, збалансовано та неупереджено висвітлювати хід підготовки і проведення місцевих виборів у новинах, інформаційних випусках, ток-шоу, дискусійних та інших програмах.

Їх представникам гарантується безперешкодний доступ на всі публічні заходи, пов’язані з місцевими виборами, а на засідання виборчих комісій та на виборчу дільницю у день голосування (повторного голосування) – на умовах, визначених цим Законом, крім випадків, передбачених законами України. Виборчі комісії, органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування, посадові і службові особи цих органів зобов’язані в межах своїх повноважень і компетенції надавати їм інформацію щодо ходу підготовки і проведення місцевих виборів.

Аналіз відповідних правових норм дає підстави стверджувати, що журналісти можуть безперешкодно відвідувати публічні заходи, пов’язані з виборчим процесом, в тому числі і на виборчі дільниці в день голосування та засідання комісій під час підрахунку голосів. Законодавчо покладений обов’язок справедливо, збалансовано та неупереджено висвітлювати хід підготовки і проведення місцевих виборів, зобов’язує журналістів фіксувати та висвітлювати факти порушення виборчого законодавства. Зразок акту про порушення виборчого законодавства надається в Додатку 1. Недопущення журналістів на виборчі дільниці є злочином, передбаченим ст. 171 КК України.

Важливо пам’ятати! Рішення, дії чи бездіяльність ЗМІ, її посадових та творчих працівнивків, які порушують законодавство про вибори, можуть бути оскаржені лише в судовому порядку п.п.3 ч. 3 ст.94 ЗУ «Про місцеві вибори». Тому заяви про порушення журналістами виборчого законодавства можуть розглядатися лише в судовому порядку і оформлюватися відповідним судовим рішенням, без наявності судового рішення журналіста не можуть позбавити права відвідувати публічні заходи, пов’язані з проведенням виборчого процесу.
Ст. 12 ЗУ «Про місцеві вибори» встановлено коло суб’єктів виборчого права. Цими суб’єктами є:
1. виборець;
2. Центральна виборча комісія;
3. виборчі комісії, сформовані (утворені) відповідно до цього Закону або інших законів України, які уповноважені забезпечувати організацію та проведення відповідних місцевих виборів;
4. кандидати в депутати, кандидати на посади сільського, селищного, міського голови, старости;
5. місцева організація партії, яка висунула кандидата (кандидатів) для участі у відповідних місцевих виборах;
6. офіційний спостерігач від кандидата, від місцевої організації партії – суб’єкта відповідного виборчого процесу, від громадської організації, зареєстрований у порядку, встановленому цим Законом.

Залиште коментар