НМПУ звернулася до депутатів щодо ситуації на ТВі

НМПУ відправила запит до Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформполітики стосовно порушення трудових прав та гарантій на телеканалі ТВі.

Оскільки ще в березні 2015 року на адресу Київської міської професійної організації ВПС «Незалежної медіа-профспілки України» надійшли заяви від 30 працівників телеканалу «ТВі» з повідомленням про порушення їх трудових прав та гарантій, зокрема, було встановлено, що перед працівниками телеканалу існує заборгованість по виплаті їм заробітної плати за три місяці та більше. Як вже виявилося раніше, більшість працівників працювали за усним трудовим договором (не працевлаштовані офіційно), що напряму суперечить приписам КЗпП України.

Відповідно до Кодексу законів про працю України, працівники не можуть бути допущені до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Інша стаття трудового кодексу України говорить про те, власник або уповноважений ним орган чи фізична особа не має права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, угодами, колективними договорами. Оплата праці журналістів здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються власником або уповноваженим ним органом після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

І також відповідно до законодавства, заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів – представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

ВПС «Незалежна медіа-профспілка» наголошує, що порушення прав журналістів не є поодинокі. Нагадаємо, подібні ситуації час від часу вже виникали в українських медіа, наприклад, у березні 2013 року аналогічний випадок трапився з працівниками телеканалу «ІТ-стандарт».

Голова Незалежної медіа-профспілки України Юрій Луканов коментує, що подібні випадки грубого порушення прав журналістів та працівників медіа стаються через непрозорість власності ЗМІ. Відсутність необхідної прозорості власності ЗМІ унеможливлює проведення колективних переговорів між профспілками та власниками ЗМІ з питань врегулювання розбіжностей та конфліктних ситуацій.За словами представників Юрбюро КНМПУ, є сподівання, що цей запит швидко розглянуть та приймуть заяву до розгляду і посприяють у вирішенні ситуації з порушеними правами працівників телеканалу «ТВі».

Позначки:,

Залиште коментар