Волинська медіа-профспілка обурена недопуском журналістів до нового голови ОДА Башкаленка

Первинна профспілкова організація «Волинська незалежна медіа-профспілка» висловлює обурення щодо факту грубого порушення професійних прав журналістів, який відбувся 6 лютого під стінами Волинської ОДА, коли на офіційне представлення нового голови Волинської ОДА Олександра Башкаленка не було допущено багатьох журналістів.

Відповідно до статті 24 Конституції України, громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за будь-якими ознаками. А стаття 34 Основного Закону надає право кожному вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Згідно зі ст. 3 Закону України «Про інформацію», до основних напрямів державної інформаційної політики належать: забезпечення рівних можливостей щодо створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорони, захисту інформації, а також забезпечення відкритості та прозорості діяльності суб’єктів владних повноважень.

Відповідно до ч. 1 ст. 7 цього ж Закону, держава гарантує всім суб’єктам інформаційних відносин рівні права і можливості доступу до інформації.

Ч. 2 ст. 25 ЗУ «Про інформацію» надає право журналісту безперешкодно відвідувати приміщення суб’єктів владних повноважень, відкриті заходи, які ними проводяться.

На підставі ч.1 ст. 26 цього закону, суб’єкт владних повноважень може здійснювати акредитацію працівників ЗМІ, але усі дії, пов’язані з акредитацією, мають ґрунтуватися на принципах відкритості, рівності, справедливості. Відсутність акредитації не може бути підставою для відмови в допуску журналіста, працівника засобу масової інформації на відкриті заходи, що проводить суб’єкт владних повноважень.

Таким чином, вбачається незаконність недопуску журналістів на офіційне представлення голови Волинської обласної державної адміністрації Олександра Башкаленка. Більше того, вибіркове ставлення суб’єкта владних повноважень до представників ЗМІ, на нашу думку, носить ознаки дискримінації.

Відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», будь-які форми дискримінації з боку державних органів, їх посадових осіб забороняються. Нагадаємо, що особа має право на відшкодування матеріальної шкоди та моральної шкоди, завданих їй унаслідок дискримінації.

А ст. 171 Кримінального кодексу України встановлює карну відповідальність за умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Зважаючи на це, звертаємося до голови Волинської ОДА Олександра Башкаленка з вимогою дати публічну оцінку ситуації, що склалася, попросити вибачення за порушення прав журналістів та оприлюднити свою позицію щодо співпраці з медіа Волині.

Залиште коментар