Як отримати Генплан міста. Поради юриста

Однією з негативних тенденцій в Україні, є засекречення від громадськості Генеральних планів міст. Журналісти все частіше зіштовхуються з тим, що чиновники намагаються не надати доступ до цієї містобудівної інформації. Відповіді органів місцевого самоврядування найчастіше носять характер «відписки», у якій влада посилаючись на те, що це є або секретний або документ для службового користування, відмовляє у доступі до ген. плану. Тому для журналістів, є досить важливим знати ті нормативно-правові акти, які регулюють доступ до цього стратегічно важливого документу.

Перш за все слід зазначити, що відповідно до п.11 ст. ЗУ «Про основи містобудування», загальна доступність матеріалів генерального плану населеного пункту забезпечується шляхом його розміщення на веб-сайті органу місцевого самоврядування та у місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації, а також у загальнодоступному місці у приміщенні такого органу, крім частини, що становить державну таємницю та належить до інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства. Зазначена частина може включатися до складу генерального плану населеного пункту як окремий розділ.

Перш за все варто зазначити, що генеральні плани населених пунктів України є актами (обов’язковими і невід’ємними додатками до таких актів) органів місцевого самоврядування (далі: ОМС), а тому інформація, яка міститься в матеріалах зазначених містобудівних документів і, яка має бути вільною у доступі, має надаватись громадянам для ознайомлення на їх вимогу. В даний момент порядок доступу до зазначеної містобудівної документації регулюється Законами України (далі: ЗУ) «Про доступ до публічної інформації», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про основи містобудування», тощо.

В рамках зазначених нормативно-правових актів у суб’єктів інформаційних відносин існують наступні можливості для отримання генерального плану власного населеного пункту:

  • подання запиту (письмового або електронного)*;
  • ознайомлення із містобудівним документом на офіційному сайті ОМС;
  • особисте ознайомлення із містобудівним документом у відповідному приміщенні ОМС.

Найпростішим способом отримання доступу до генерального плану власного міста є відвідання офіційного сайту ОМС відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Цей спосіб не потребує особливих зусиль і великих часових витрат. Ви можете ознайомитись із генпланом, не виходячи із приміщення власного помешкання, маючи лише доступ до мережі Інтернет. Обов’язок ОМС щодо забезпечення загальної доступності матеріалів генерального плану населеного пункту шляхом його розміщення на веб-сайті та у місцевих періодичних друкованих ЗМІ встановлений ч. 11 ст. 17 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності».

Однак, дуже часто зазначена норма Закону ОМС із різних суб’єктивних і об’єктивних причин (не бажання, не розвинена технічна база, тощо) не виконується.

Крім того, відповідно до ДБН 1-3-97 «Система мiстобудiвної документацiї склад, змiст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планiв мiських населених пунктів» (пп. 3.4., 3.10., 3.11., 3.12., 3.13), генеральні плани населених пунктів мають містити текстові та графічні матеріали. При цьому графічна частина генерального плану обов’язково повинна включати 4 плани та схеми, але ця кількість може становити понад 14 графічних матеріалів. Досвід СЦГІ показує, що ОМС або взагалі не розміщають на своїх сайтах матеріали генеральних планів, або розміщують один-два головних креслення із низькою роздільною здатність (за рідким виключенням).

В цьому випадку вам необхідно додатково використовувати інші можливості для отримання генерального плану вашого міста.
Наступним за рівнем складності і часових витрат в отриманні доступу до генерального плану є подання інформаційного запиту. Законодавцем передбачені два порядки подання інформаційних запитів – електронний і письмовий (поштовий). В обох випадках наявні свої плюси та мінуси.
У випадку, якщо подається електронний запит, він надходить значно швидше, і тому відповідь має надійти також скоріше. Водночас, в цьому випадку у запитувача інформації не буде доказав направлення листа та повідомлення про його отримання повноважною особою.

У випадку, якщо запит направляється поштою – збільшується час відповіді за рахунок поштового перебігу до розпорядника інформації та у зворотному порядку. Але при направленні зазначеного запиту рекомендованою кореспонденцією із повідомленням про вручення у вас будуть необхідні докази для оскарження ненадання відповіді до правоохоронних, наглядових та судових органів (наприклад: органів прокуратури, тощо). Вартість відправлення рекомендованого листа із рекомендованим повідомленням про вручення станом на травень 2012 року складає 6 грн. 80 коп.

Найнадійнішим способом направлення інформаційного запиту, який серед мінусів має лише часові затрати, є здавання зазначеного документу до канцелярії відповідного розпорядника інформації із одночасним отриманням відмітки на другому примірнику про його отримання.
Розпорядник інформації має направити відповідь на запит на інформацію не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту (ч. 1 ст. 20 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»). Також допустимим є продовження строку розгляду запиту до 20 робочих днів в порядку, передбаченому ч. 4 зазначеної статті закону. Але в цьому випадку розпорядник інформації повідомляє запитувача про продовження строку в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

СЦГІ рекомендує надсилати інформаційні запити рекомендованою кореспонденцією із повідомленням про вручення або особистим здаванням через канцелярію відповідного ОМС.

Права запитувачів на інформацію та обов’язки розпорядників інформації щодо надання відповідей за запитами детально визначені в ЗУ «Про доступ до публічної інформації» та «Про місцеве самоврядування в Україні».

Але, в будь якому разі, вам слід звернути увагу на наступні норми: ст. 50 Конституції України (регламентовано доступ до документів з екологічною інформацією); ч. ч. 5, 11 ст. 59 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» (регламентовано доступ до актів ОМС); п. 2 ч. 1 ст. 5 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» та п. п. 1 – 2 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про доступ до публічної інформації», ст. 15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» (встановлені загальні принципи та можливості пасивного доступу до інформації);ч. ч. 5, 7 ст. 6 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» (доступ до інформації щодо розпорядження бюджетними коштами).

Варто також зазначити, що ОМС найчастіше намагаються уникнути від надання для ознайомлення Генерального плану відповідного населеного пункту, припускаючи що запитувач інформації є неосвіченою в правовій сфері особою. Найтиповішими підставами відмов є: технічна неможливість надання документу за запитом (великий об’єм, відсутність техніки для виготовлення копій такого формату, тощо), документ є обмеженим у доступі (грифи обмеження доступу «Таємно» та «Для службового користування»), сплата витрат на копіювання матеріалів відповідно до вимог нового Закону, тощо. Тому вам вже в запиті потрібно спростувати таке припущення, і надати посилання на головні норми, альтернативи отримання відповідей (електронною поштою, надання можливості ознайомитись із документом в приміщенні ОМС, тощо). Це допоможе запобігти (зменшити кількість) формальних відповідей – «відписок», або відмов у доступі до інформації.

У разі якщо ви все ж таки отримали неправомірну відмову в наданні запитуваного документу, або якщо вам взагалі не було надано відповіді на інформаційний запит – не зволікайте із продовженням дій. Що в цьому разі можна зробити?

Один із варіантів – направлення повторного інформаційного запиту, із зазначенням про можливість оскарження дій розпорядника інформації до органів прокуратури або суду у разі повторного ненадання необхідного документу.

Другий варіант – оскарження таких дій до органів прокуратури. В цьому випадку вам слід посилатись на норми, які встановлені в ЗУ «Про прокуратуру» щодо вжиття заходів прокурорського реагування ( статті 1, 4, 19, 20, тощо) та норми ЗУ «Про доступ до публічної інформації» (статті 20, 22 – 24, тощо).

Третій варіант – звернення із адміністративним позовом до суду. В цьому разі орієнтуйтесь на адміністративні витрати, оскільки діючим законодавством України передбачено необхідність сплати судового збору у розмірі близько 32 гривень.

І, нарешті, останньою можливістю отримати доступ до генерального плану – є ознайомлення із зазначеним документом у загальнодоступному місці у приміщенні ОМС, який приймав рішення про його затвердження. Обов’язок ОМС щодо надання генерального документу для ознайомлення в такому порядку передбачений ч. 11 ст. 17 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності».

Безумовно, перед тим як іти в міську раду і особисто знайомитись із матеріалами генерального плану, вам слід попередньо домовитись (направити звернення) з метою уточнення часу, місця та іншої суттєвої інформації, яка полегшить процедуру і позбавить зайвого очікування і витрат нервів. Крім того, при особистому ознайомленні із генеральним планом вам у пригоді стане фотоапарат із великою роздільною здатністю, щоб мати можливість якісного фотографування документів.
І хоча зазначений порядок може забрати у вас надзвичайно багато часу і зусиль, але він буде максимально ефективним і, ймовірно, вам вдасться врешті отримати найбільший масив інформації для подальшої аналітичної роботи.

Залиште коментар